Nyt fra regionen

Der er udkommet mødereferat som kan hentes her

Der er frie poster som beskrevet i mødereferatet og det drejer sig om følgende :

 2 udvalgsposter: Litteraturudvalg og informationsudvalg(LIV) . Der skal ligeledes vælges 6 nye delegerede.

Se under Service – Ledige poster i regionen.

Hermed opfordres alle grupperepræsentanter til at sprede budskabet. Det er service og det er givende.

Der er kommet nye reviderede struktur- og service-håndbøger. De kan downloades her