Der er følgende nyt fra regionen :

Til Regionsmøde den 19/1-2020 er der kommet mødereferat her. Det var et dejligt møde, med godt fremmøde og god forplejning fra Kvarterhusgruppen. Næste møde er i Vojens d. 17/5-2020. Det har tidligere været meldt ud at mødet skulle være d. 3/5-2020 men da Servicekonferencen 2020 også var rykket til denne weekend, er der blevet besluttet at mødet rykkes til d. 17/5-2020 i Vojens.

Der er formøde til Servicekonferencen 2020 for de delegerede i Vojens d. 8/3-2020

Der mangler følgende poster i regionen en sekretær, en LIV repræsentant, en formand. Efter Servicekonferencen 2020 roterer Kaj ud, så der ligeledes bliver en plads som delegeret fri.

AA-syds Strykturhåndbogen er opdateret, så den afspejler hvem der er med hvor og hvor lang tid endnu.