Følgende er modtaget HSR :

Da flertallet af Regionsrepræsentanterne i Hovedservicerådet på nuværende tidspunkt har meldt tilbage, at de mener at SK2020 bør aflyses, og det ydermere har vist sig at myndighedernes krav gør, at vi udelukkende ville kunne være i den store sal uden mulighed for komitearbejde, har Daglig Ledelse meddelt Brogaarden, at vi aflyser Servicekonferencen.

Der foreligger ikke nogen ny dato.

med kærlig hilsen

Lars BJ