Så er der igen nyt fra regionen. Det er en aflysning af regionsmødet 28/2-2021 på grund af COVID-19. Det er desværre sådan det er. Der vil komme en ny dato ud så snart vi med rimelig sikkerhed kan sige at det bliver til noget. Så vi kan mødes igen, ses igen og yde service.

Regionen har ligeledes fået en ny midlertidig konto til hattepenge på konto nr :

reg. 7040, konto 0002496064

Dette er opdateret på hjemmesiden.

Att delegerede : Servicekonfrencen 2021 er sat på skinner til d. 8 og 9 maj. Tilmelding af delegerede skal ske senest d. 15/3-2021 og her skal betaling ligeledes ske senest d 15/3-2021, dog fratrukket det betalte beløb for det aflyste SK 2020. Der er mere infromation her og tilmeldingsblanketter her. Jeg vil blot gøre opmærksom på at tilmeldinger fra forrig gang selvfølgelig stadig ligger her, så en tilkendegivelse til mig skulle være nok til at jeg har styr på det.

med kærlig hilsen

Lars BJ