Søndag 2024-02-25 kl. 11.00 – 15.00

Dagsorden, forslag og anmodninger kan findes – HER!

Tilmelding til sekretariatet senest 2024-02-20:

sekretariat@aa-syd.dk.

Ved tilmelding pr. mail, oplys venligst:
Navn / Post / Hjemgruppe / Mailadresse

Vel mødt.

med kærlig hilsen

Torben I.