En region under Anonyme Alkoholikere i Danmark

Forfatter: Lars BJ (Side 3 af 3)

Indkaldelse til regionsmøde 20/1-2019 i Kolding Brændkærkirken, Agtrupvej 114, 6000 Kolding

Der afholdes regionsmøde i Vejen på Østergade 2 fra kl 11 til 15. Dagsorden og ansøgninger kan hentes her. Der er en som ønsker at blive valgt til delegerede. Der mangler én kasserer, én LIV repræsentant og én delegeret. Det kunne være du skulle overveje om det kunne være en mulighed for at yde service til fælleskabet. Ansøgninger kan hentes her. Temaet er : AA – forberedt til curlinggenerationen?. Del gerne om mødet i din gruppe.

Referater fra regionsmøde og servicegrupper

Referat fra regionsmødet i Vejen d. 11/11 kl 11 er nu klar her. Der er Hattepenge 2010 til 2018, Bogføring 2018 og Hattepenge grupper 2018 er ligeledes tilgængelig. Der er blandt andet valgt to nye delegerede til Servicekonfrencen, og Asger J holdt et inspirerende speak som optakt til Landsmøde 2019. Har man en kasserer, revisor, LIV-repræsentant eller sekretær i maven så tøv ikke med at sende en ansøgning ind. Det er en glimrende måde at yde service på. Der er 2 ledige Delegerede poster tilbage, hvor der siden regionsmødet er kommet en ny ansøgning ind. Den sidste delegeret plads kan naturligvis også ansøges. Når alle pladser er fyldt ud bliver der først blive en fri igen i 2019.

Der er også referat fra servicegruppen for Landsmøde 2019. Temaet for Landsmøde 2019 er : Et uforandret budskab i en foranderlig verden.

AA Tønder holder 25 års jubilæum d. 3. februar 2019 og invitation kan hentes her. Spred gerne budskabet.

En opfordring. Tag referater og invitationer med ud i grupperne og læs dem eventuelt op, læg et par kopier til at tage med hjem. Se eventuelt på hjemmesiden hvor de også er tilgængelige.

Og endnu en opfordring :

For andre med interesse i service kan man melde sig til nyhedsbrevet her. Spred gerne tilmeldingslinket til andre interesserede så de kan melde sig til ! Vi er 58 tilmeldte på listen nu.

Indkaldelse til regionsmøde d. 11/11 kl 11

Der afholdes regionsmøde i Vejen på Østergade 2 fra kl 11 til 15. Dagsorden kan hentes her. Der er to som ønsker at blive valgt til delegerede : ansøgninger kan hentes her. Der mangler en kasserer og en LIV repræsentant. Det kunne være du skulle overveje om det kunne være en mulighed for at yde service til fælleskabet. Temaet er : Landsmøde 2019. Del gerne om mødet i din gruppe.

Regionsmøde 2018-09-02 på Fanø

Der har været afhold regionsmøde 2018-09-02 på Fanø. Det var et godt og givtigt møde. Der blev valgt to delegerede, en næstformand, en HSR-repræsentant og en HSR-suppleant. Der mangler nu fire delegerede, en kasserer og en LIV-repræsentant.

I forbindelse med indkaldelsen til mødet har der været send et brev ud til alle grupper i AA Region Syd. Brevet kan hentes her

Læs eventuelt mødereferat op til møderne, så budskabet om regionens arbejde spredes mest mulig. Mødereferatet og ansøgninger til poster kan hentes her

Nyt fra regionen

Der er tre nye ledige stillinger i regionen : 1 stk næstformand, 1 stk HSR-repræsentant og 1 stk suppleant for HSR-repræsentanten. Se under Service – Ledige poster i regionen.

Der afholdes regionsrådsmøde 2018-08-09 på Fanø. Bemærk dette er ikke at forveksle med regionsmødet som afholdes 2018-09-02.

Nyere indlæg »