Regionsmøde 2018-09-02 på Fanø

Der har været afhold regionsmøde 2018-09-02 på Fanø. Det var et godt og givtigt møde. Der blev valgt to delegerede, en næstformand, en HSR-repræsentant og en HSR-suppleant. Der mangler nu fire delegerede, en kasserer og en LIV-repræsentant.

I forbindelse med indkaldelsen til mødet har der været send et brev ud til alle grupper i AA Region Syd. Brevet kan hentes her

Læs eventuelt mødereferat op til møderne, så budskabet om regionens arbejde spredes mest mulig. Mødereferatet og ansøgninger til poster kan hentes her

Nyt fra regionen

Der er udkommet mødereferat som kan hentes her

Der er frie poster som beskrevet i mødereferatet og det drejer sig om følgende :

 2 udvalgsposter: Litteraturudvalg og informationsudvalg(LIV) . Der skal ligeledes vælges 6 nye delegerede.

Se under Service – Ledige poster i regionen.

Hermed opfordres alle grupperepræsentanter til at sprede budskabet. Det er service og det er givende.

Der er kommet nye reviderede struktur- og service-håndbøger. De kan downloades her

  • 1
  • 2