Gennemse Kategori

Nyt fra regionen

Indkaldelse til regionsmøde d. 11/11 kl 11

Der afholdes regionsmøde i Vejen på Østergade 2 fra kl 11 til 15. Dagsorden kan hentes her. Der er to som ønsker at blive valgt til delegerede : ansøgninger kan hentes her. Der mangler en kasserer og en LIV repræsentant. Det kunne være du skulle overveje om det kunne være en mulighed for at yde service til fælleskabet. Temaet er : Landsmøde 2019. Del gerne om mødet i din gruppe.

Nyt fra regionen

Der er udkommet mødereferat som kan hentes her

Der er frie poster som beskrevet i mødereferatet og det drejer sig om følgende :

 2 udvalgsposter: Litteraturudvalg og informationsudvalg(LIV) . Der skal ligeledes vælges 6 nye delegerede.

Se under Service – Ledige poster i regionen.

Hermed opfordres alle grupperepræsentanter til at sprede budskabet. Det er service og det er givende.

Der er kommet nye reviderede struktur- og service-håndbøger. De kan downloades her