Alle AA medlemmer er altid velkomne til regionsmøderne, men kun AA’ere, der repræsenterer en gruppe har stemmeret til møderne.
Regionen udgøres af repræsentanter fra AA-grupperne i Region SYD. Hver AA-gruppe vælger, hvis de ønsker at deltage i samarbejdet, en repræsentant til regionen, og repræsentanterne samles regelmæssigt til regionsmøder. Regionsmøderne afholdes 4 gange årligt.

Tidsfrister for regionsmøder Indlevering af punkter til dagsorden og rapporter skal ske 5 uger inden det pågældende møde. Udsendelse af dagorden vil ske 3 uger inden mødet.
Hent Udvalgsrapport skabelon her.


Dagsorden til næste møde: (vil være tilgængelig ca. 3 uger inden mødet)


Referat fra de sidste 2 regionsmøder:

Tidligere referater kan findes i “Arkivet“.

Årshjul for 2024: