Dagsorden til næste møde:


Referat fra de sidste 2 Intergruppe møder:

Tidligere referater kan findes i “Kolding Intergruppe Arkivet“.