Der kommer en mail til dig på den mailadresse du taster ind, hvor du bedes bekræfte din tilmelding.

Herunder kommer vores GDPR d.v.s. Databeskyttelsesforordningen hvor vores databehandling og dine rettigheder er beskrevet i forbindelse med data indsamlet her på hjemmesiden. Ved at tilmelde dig listen har du gjort dig bekendt med GDPR’en og godkendt den.

AA Region Syd’s Persondatapolitik

Sådan indsamler og behandler vi data om dig

Som dataansvarlig er AA Region Syd forpligtet til og interesseret i at beskytte de data, vi har om dig. Her kan du læse, hvordan vi behandler dem.

Om os

AA Region Syd

Vores databeskyttelsesrådgiver (DPO) kan du kontakte via mail: webmaster@aa-syd.dk.

Vi administrerer de oplysninger, som er oprettet i tilknytning til dit job i service eller som deltager på servicekonferencer, seminarer m.m. Formålet med oplysningerne er bedst muligt at kunne hjælpe den lidende alkoholiker samt smidiggøre AA’s servicearbejde.

Vi indhenter ikke data om personer fra anden- eller tredjepart.

Oversigt over de data, vi har og opbevarer

De kontaktoplysninger (telefonnumre og mailadresser, bopæl), du har afgivet til Telefon-og Emailvagt-Udvalget, eller de oplysninger du har afgivet til regionen, eller via AA Region syd’s hjemmeside.

De oplysninger du evt. har afgivet i forbindelse med tilmelding til servicekonferencer, seminarer og andre arrangementer (måltidsønsker, komiteønsker m.m.)

Sådan bruger vi oplysningerne

De oplysninger, vi har, bruger vi til effektivt at administrere servicearbejdet i Anonyme Alkoholikere. Vi bruger dem også for at kunne yde en god rådgivning og til at give overblik og analyser med henblik på at målrette servicearbejdet.

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver ingen oplysninger til nogen anden part.

De personer der behandler oplysningerne, er selv AA’ere og må ikke videregive nogen oplysninger.

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger

Vi gemmer kun dine data, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indhentet. Det betyder, at vi gemmer dem, så længe du er aktiv i servicearbejde og højst i en periode på 2 år, efter du er ophørt.

Dine rettigheder med hensyn til persondata

Du har generelt disse rettigheder:

  • Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger (indsigtsret).
  • Du har ret til at få rettet/berigtiget eventuelle urigtige personoplysninger.
  • Du har ret til at få slettet personoplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige til at opfylde det formål, de blev indsamlet til.
  • Du har ret til at klage til Datatilsynet.