Ledige poster i Regionen

Følgende poster er ledige:

4 delegerede til servicekonferencen i 2019
Se beskrivelse af delegeredes opgaver på AA-Danmarks hjemmeside.

Send en ansøgning til sekretariat@aa-syd.dk

2 udvalgsposter: 

  1. Litteraturudvalg og informationsudvalg (LIV)
  2. Kasserer

Læs mere om HSR her

Hent ansøgningsskema her: Ansøgningsskema, som sendes senest den 29/7-2018 til AA-syds formand: sekretariat@aa-syd.dk