Følgende poster er ledige:

2 delegeret til servicekonferencen i 2021
Se beskrivelse af delegeredes opgaver på AA-Danmarks hjemmeside.

Send en ansøgning til sekretariat@aa-syd.dk

3 udvalgsposter: 

  1. Formand
  2. Sekretær
  3. Informationsudvalg (LIV)

Læs mere om HSR her

Hent Anmodning om post i Region Syd her: Anmodning om post i Region Syd, og send den til sekretæren på email : sekretariat@aa-syd.dk. For at det kan tages stilling til den skal den være sekretæren i hænde 5 uger før næste regionsmøde.