Følgende poster er ledige:

2 delegeret til servicekonferencen i 2021
Se beskrivelse af delegeredes opgaver på AA-Danmarks hjemmeside.

Send en ansøgning til sekretariat@aa-syd.dk

3 udvalgsposter: 

  1. Formand
  2. Sekretær
  3. Informationsudvalg (LIV)

Læs mere om HSR her

Hent ansøgningsskema her: Ansøgningsskema, som sendes senest den 29/7-2018 til AA-syds formand: sekretariat@aa-syd.dk