I disse håndbøger er der nedfældet beslutninger vedrørende service i Region SYD. De beskriver hvordan Region SYD fungerer, hvilke poster, opgaver og pligter der er i regionen. Det er vort håb, at hæfternes indhold vil vise sig nyttigt, både i tvivlsspørgsmål og i servicearbejdet i grupperne i øvrigt.