Regionsrådet består af en formand, næstformand, sekretær, kasserer, hjemmeside ansvarlig og Hovedservicerådsrepræsentanterne.

De er ud fra anmodning valgt på regionsmødet for en 4-årig periode.

Regionsrådet sørger for dagsorden og indkaldelse til regionsmøder. Der afholdes regionsrådsmøder imellem regionsmøderne.