Regionsrådet består af en formand, næstformand, sekretær, kasserer og HSR-repræsentant.

De er ud fra ansøgning valgt på regionsmødet for en 4-årig periode.

Regionsrådet sørger for dagsorden og indkaldelse til regionsmøder. Der afholdes regionsrådsmøder mellem regionsmøderne.

Dagsorden/referat