Intergruppens formål:
Intergruppe Odense er et forum, hvor AAère kan mødes og udveksle erfaringer mellem AA grupperne i Odense samt nedsætte udvalg, der tjener fællesskabet i Odense. Det primære formål med Intergruppen i Odense er at støtte AA grupperne i Odense til at bringe budskabet videre til alkoholikeren, som stadig lider.

Gruppens kontonummer er: 5391 0520990 / MobilePay: 3065nc

Kommende møder i Intergruppe Odense samt deadline for indsendelse af forslag er vist under “Møde i service” og “Tidsfrister” til højre.

Forslag til dagsordenen for Odense Intergruppemøder sendes til: aainraad.od@gmail.com

eller direkte til Intergrupperådet – Trine, Sven eller Poul B


Dagsorden til næste møde:


Referat fra de sidste 2 Intergruppe møder:

Tidligere referater kan findes i "Odense Intergruppe Arkivet".