Intergruppens formål:
Intergruppe Odense er et forum, hvor AAère kan mødes og udveksle erfaringer mellem AA grupperne i Odense samt nedsætte udvalg, der tjener fællesskabet i Odense. Det primære formål med Intergruppen i Odense er at støtte AA grupperne i Odense til at bringe budskabet videre til alkoholikeren, som stadig lider.

”Intergruppe Odense, er nedlagt indtil videre, jf. dagsorden og referat fra møde den 5/12 2023”.


Dagsorden til næste møde:


Referat fra de sidste 2 Intergruppe møder:

Tidligere referater kan findes i “Odense Intergruppe Arkivet“.