AA Region SYD er én af AA Danmarks 6 regioner. Regionen udfører en række selvstændige serviceopgaver i regionen og er samtidig bindeled mellem AA i Danmark og de AA-grupper, som regionen består af.

Denne hjemmeside er primært udarbejdet som en hjælp for

  • Den enkelte ædru AA’er i regionen
  • AA-grupperne i regionen

der gennem informationerne kan holde sig orienteret om, hvad der foregår i regionen og finde materiale og vejledninger til eget brug, til modtagelse af nye, til AA-mødernes afvikling m.v.

Det er AA’ s og dermed

  • regionens
  • AA-gruppernes og
  • hver enkelt AA’ers

fornemste opgave at hjælpe aktive alkoholikere til ædrulighed gennem AA-fællelsskabet og AAs program.

AA-Danmarks hjemmeside findes diverse links, oplysninger, foldere til download og der kan bestilles litteratur til brug for det daglige arbejde.